אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  וידאו - יום בחצריך  |  חומר מארכיון המדינה  |  תורמים בשקלים או בדולרים  |  קריאה בתורה לכל השנה  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  פרשת השבוע  |  מדור פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

אתרים תימנים נוסח תימן תימני נט יד מהריץ מבשר טוב
 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  הפיוט שער הרחמים בישיבת מתימן יבוא


Can't See This Message? View in a browser

This is the logo
חודש אייר טוב ושמחלאחינו היקרים והחביבים

ראש חודש אייר יום רביעי ויום חמישי

This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUT2ZvNk1ZYkpyRnM/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCULXFsVkpRQ3J2VU92S19IcWZvX2xObmtLLVU0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TybHOFIs198
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUOEdMZTJES3hyTjg/view?usp=drive_web
קריאת התורה בתימנית באתר מתימן יבוא
קריאת התורה וההפטרות בנוסח תימני
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUMHhTdjU4TmZYRHc/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUd2dIeHFiOVkwNEE/view?usp=drive_web
This is the divider
https://www.youtube.com/watch?v=hZ39EhV_yYY
https://www.youtube.com/watch?v=h9zGNA75FZY
https://www.youtube.com/watch?v=nSIWz9O5MoU&t=23s
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUQjIwaEN2UVhiLUU/view?usp=drive_web
This is the divider

פרשת תזריע
וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא. וביום השמיני ימול בשר ערלתו
יש לדקדק מה שנאמר כימי נדת דותה, 'כימי' בכ"ף הדמיון, למה תלה טומאת לידה בטומאת נדה. ורש"י פירש 'כימי נדת דותה תטמא' כסדר כל טומאה האמורה בנדה מטמאה בטומאת לידה, ואפילו נפתח הקבר בלא דם. עוד יש להבין מה מקום למצות מילה כאן, שהכניס מצוה זו אגב מצות טומאת לידה.
אכן, איתא במדרש (תנחומא מצורע) שבשעה שהיו ישראל במצרים לא היו רואות הנשים דם נדה, ואף משיצאו משם לא היו רואות במדבר שהשכינה היתה ביניהם. ומצינו שאמרו חז"ל בגמרא (נדה לא, ב) ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים.
לפי זה א"ש, כיון שדור המדבר לא היו רואות דם נדה היה צד לומר דאף אינה נטמאת בטומאת לידה שהרי לא היו רואות דם, וכיון שכן אף לא נזדקק למולו לשמונה דוקא ונוכל להקדים זמן מילתו. לזה אמר דאינו כן, אלא דור זה כבדורות הבאים דין אחד לו, לענין טומאת לידה ובעקבותיו לדין מילה לשמונה. (פנינים יקרים - רבי בצלאל הכהן מוילנא) להמשך

This is the divider

עלונים על פרשת השבוע

This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUd19PcWcydzFHQWxrNU05aEZmd2dWUkUzaXV3/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUM3RSb1B4WVNqWmxLY09hSEZ6Sklsb3R3UnRR/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUQUJIWGdjSjVramotSmNpSWc4ZHNpcmNEQUNB/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUS0FOSG40UGNpQVU/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUNmotNHpfTzdJbHRQcXdMcE0teXdlS3VNcV9R/view?usp=drive_web
This is the divider
שירים תימנים לשבת
http://fast.wistia.net/embed/iframe/4n95peujet?popover=true&_escaped_fragment_=
http://fast.wistia.net/embed/iframe/obp3q8lp5g?popover=true&_escaped_fragment_=
אם תחפצה בן איש נהרי.mp3
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUaFZvTktVbEFERms/view?usp=drive_web
This is the divider
This is the divider
https://www.youtube.com/watch?v=0hh2eM8GJo4&index=1&list=PLtAE7K7Cq38x_MfToohl-U_YZV1s5g5Nv
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUR1JldkNWY05RbVE/view?usp=drive_web
https://www.youtube.com/watch?v=NYBEZUSTYqY&index=12&list=PLtAE7K7Cq38x_MfToohl-U_YZV1s5g5Nv
יגל יעקב - על פרשת השבוע
This is the divider
donation
This is the divider
בים דרך - ויקרא
This is the divider
This is the divider
לאתר מוסדות מתימן יבוא
This is the divider
 

יש הקונה עולמו בתרומה אחת בעין יפה

 
מתחברים למוסדות העדה בתרומה נדיבה
This is the divider
This is the footer
 
   
 
 


 

Go Back  Print  Send Page
 

רכישת עמוד בספר תורה

רכישת עמוד בספר תורה
תרומה בעין יפה
הסכום לפי רוח הנדיב
 
השתתפות בכתיבת עמוד בספר תורה תימני,
למצוות התרומה

להחזיק ילד בת"ת 96$ ש"ח לחודש

להחזיק ילד בת
תרומה בסך: 360.00
להחזיק ילד בת"ת תימני בירושלים. זכות הלימוד תעמוד לתורם ולבני משפחתו , לבריאות ולפרנסה, לבנים צדיקים, לישועות גדולות ולבשורות טובות.
למצוות התרומה

1 ש"ח ליום בתרומה חודשית לילדי הת"ת

1 ש
תרומה בסך: 30.00
בתרומה חודשית בסך 30 ש"ח, אתה זוכה להשתתף בהנחלת התורה לפי מסורת אבותינו לדור העתיד. זכות גדולה עם הרבה שמחה. תתחיל עם שקל ליום, הברכה תבוא ואז תוסיף.
למצוות התרומה

 

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב אבינדב 22 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 116 כניסה ד ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים